Facebook

Měsíční plán

                      

ÚNOR

 Téma: Ledové království

 

Maškarní dovádění (1 týden)

 

seznámení s tradicemi souvisejícími s koncem zimy, výroba masek, všímat si tradičních kostýmů, barev a chování maškar, vnímání rozdílů mezi tělem lidským a zvířecím, společný rej masek

  

 

Téma: POZNÁVÁME SVĚT

 

Co děláme celý den a celý rok (2 týdny)

 

poznávání časových vztahů ve spojení s činnostmi, které pravidelně vykonáváme, pojmy – ráno, poledne, odpoledne, večer, dny v týdnu, rok – kalendář, roční období

 

Děti, pozor, červená (1 týden)

 

prohlubování poznatků o dopravních prostředcích, upevňování pravidel bezpečného chování v dopravním provozu, značky pro chodce, semafor, vytváření základů pro práci s informacemi – jízdní řád, mapa, seznamování s technickým pokrokem ve vývoji dopravních prostředků, bezpečnost při jízdě autem, na kole

 

                      

 

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763