Facebook

Měsíční plán

Únor

Poznáváme svět

- Co děláme celý rok

Poznávání časových vztahů ve spojení s činnostmi, které pravidelně vykonáváme, pojmy – ráno, poledne, odpoledne, večer, dny v týdnu, rok – kalendář, roční období

Ledové království

- Maškarní dovádění

Seznámení s tradicemi souvisejícími s koncem zimy, výroba masek, tradiční kostýmy, barvy a chování maškar, vnímání rozdílů lidského a zvířecího těla, společný rej masek

- Postavil jsem sněhuláka

rozvoj pohybových dovedností na sněhu, seznamování se zimními sporty, seznamování se se zimními sporty, rozlišovat aktivity které podporují zdraví člověka, vytváření zdravých řivotních návyků a postojů

- Projekt – třídění odpadu

Pochopení souvislostí s problematikou třídění odpadu, plýtvání s materiálem,vliv a rizika, pocit zodpovědnosti, enviromentální činnosti

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763