Partneři školy

Spolupracující organizace:

obec Dříteč

Občanské sdružení Dříteč

Elektrárny Opatovice, a.s.

 

SPOLUPRÁCE S ELEKTRÁRNOU OPATOVICE

 

Naším nejvýznamnějším partnerem jsou Elektrárny Opatovice, a.s.

S Elektrárnou spolupracuje naše škola již mnoho let. Díky ní je naše škola skvěle vybavená. Uskutečnili jsme i několik společných projektů.

Zde je přehled naší spolupráce:

 

ROK 2006

Obrázky pro elektrárnu: Děti z mateřské a základní školy vytvořily pro Elektrárnu nádherná výtvarná dílka s tématikou přírody.

Na oplátku jsme byli pozváni do Elektrárny na exkurzi. Pro děti i paní učitelky to byl skvělý a hlavně zajímavý zážitek.

 

ROK 2007

Projekt Ekologická stopa – „Your Karbon Footprint“: Pro 5. ročník byla vyčleněna zvláštní hodina angličtiny věnovaná tomuto tématu. Na projektu spolupracovaly děti ze Dřítče, Čeperky a Opatovic. Součástí projektu byla návštěva Velké Británie, konkrétně Anglie a Walesu, kde naši žáci prezentovali svůj projekt a navštívili i elektrárny Deeside a Dinorwig. Vznikl nádherný nástěnný kalendář, který nám bude již napořád připomínat nádherné společné zážitky.  

 

ROK 2008

Projekt Papír zaměřený na ochranu životního prostředí – sběr papíru, jeho třídění, využití, recyklace. Téma „papír“ jsme zařadili do několika vyučovacích předmětů (historie, výrobky z papíru, výroba ručního papíru, vlastnosti papíru, jeho průmyslová výroba….)

Tímto projektem děti získaly od Elektrárny Opatovice peníze na nákup nového nábytku do školní jídelny.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2009

Nákup didaktických pomůcek na výuku angličtiny a environmentální výchovy pro děti naší mateřské a základní školy

 

ROK 2010

Děti dostaly k Vánocům nádherný dárek: nábytek na míru do šaten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2011

Dostali jsme peníze na nákup nábytku do třídy ZŠ a školní družiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2012

Z daru Elektráren Opatovice jsme zakoupili nový server.

 

Další spolupráce:

 

Školní zahrada - zeleň a herní prvky

Zrakový screening pro děti v MŠ

Počítačová učebna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keramické tabule do tříd ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahrada MŠ - zeleň a herní prvky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2013 jsme využili dar na zakoupení keramické pece.

Spolupráce s Elektrárnou v Opatovicích si nesmírně vážíme.

Farnost Opatovice nad Labem 
V rámci spolupráce pořádáme každoročně adventní koncerty v kostele svatého
Petra a Pavla ve Dřítči, vyrobili jsme keramický betlém pro místní kostel.

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763