AJ konverzace

Pro děti 1.-5. ročníku otevíráme tento kroužek. Budeme se soustředit na mluvení, porozumění a rozšiřování slovní zásoby. Hodiny budou plné básniček, písniček, her.

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763