Práce na počítači

         Kroužek Práce s počítačem je určen pro žáky 3. – 5. ročníku. Kroužek veda paní učitelka Hana Bezrouková a paní asistentka Aneta Podaná.

Žáci navazují na své znalosti a dovednosti získané v hodinách informatiky. Mladší žáci dostávají zjednodušené úkoly a postupně se obtížnost zvyšuje. Žáci vyšších ročníků se snaží pomáhat mladším žákům. Lépe si tak osvojí danou látku, ale také se učí umět vysvětlit někomu druhému postup práce.
         Děti se seznamují s počítačem, operačním systémem, základy 
práce v textovém editoru. Představíme jim bezpečný internet, zajímavé www stránky elektronickou poštu.Zkusí si různé úkoly v programech Microsoft Office.

Ve 2. - 5. ročníku je informatika vyučována jako povinný předmět, 1 hodina týdně.

 

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763