Školní sbor Bonifác

Školní sbor Bonifác

Sbormistr: Mgr. Světlana Vacková, 606 631 763

Zkoušky sboru jsou ve středu.

Hlavní sbor 13,00 – 14,00 hod.

Přípravka 14,15 – 14,45 hod.

Školné: bezplatně

 

 

 Texty písní adventního koncertu  ke stažení. 

 

 

CD si můžete zakoupit u ředitelky školy za 100 Kč

 

Seznam písní CD  - informace o autorech

 

1) Přípravka

 

1) Hřej, sluníčko , hřej - lidová

2) Kalamajka mik, mik, mik   - lidová

3) Já jsem z Kutný Hory   (sólo Patrik Flanier, 1. ročník)

4) Šla Nanynka do zelí  - lidová

5) Já husárek malý  - kytara Jiří Altman

6) Žežuličko, kde jsi byla?  - lidová

7) Pekla vdolky  - lidová

8) Vrabec a sýkorka  - lidová

9) Kočka leze dolů – A. Dubská, klavírní doprovod napsala M. Lišková

10) Co je to?  - P. Jurkovič, text V. Provazníková

11) Koza Líza – hudbaM. Střelák, text V. Fischer

 

2) Hlavní sbor

1) Pod horou ovos drobný – slovenská lidová

2) Na našem dvoře  - lidová

3) Vejr - lidová

4) Támhle je jabloňka – lidová, klavírní doprovod napsalV. Kalabis

5) Už ho vedou, Martina - lidová

6) Dievča, čo robíš? - slovenská lidová

7) Týnom tánom - slovenská lidová

8) Jo ti povídám – lidová ze Slezska

9) Nevdávej se, má panenko - lidová

10) Uťal bučka u potučka - lidová ze Slezska

11) Za tou naší stodoličkou -  lidová

 

12) Sněží, snížek – hudba L. Sluka, text F. Hrubín

13) Kolo – hudba P. Eben, text V. Fischer

14) ZvonkyPavel Novák

15) Chrpa – hudba P. Jurkovič, slova O. Suchý

16) Barvičky - Pavel Novák

17) Kocour muzikant – hudba P. Eben, text K. Šiktanc

18) Kolik je na světě…hudba P. Skoumal, text J. Vodňanský

kytara a zpěv J. Altman

19) Říkadla – hudba L. Bárta, text K. Šiktanc

 

20) Nesem vám noviny – lidová koleda

21) Pásli ovce Valaši - lidová koleda

22) Dej Bůh štěstí - lidová koleda

23) Štěstí, zdraví, pokoj svatý -  lidová koleda

24) Štědrej večer nastal - lidová koleda

25) Šel Honza kolem lesa – koleda z východních Čech

26) Já malý přicházím koledovat

(sólo Terka Pečinková, 2. roč  + Kryštof Němec, 1. roč)

27) Šedzi vrabček na piliri – slovenská lidová koleda

28) V Betlémě se svítí – lidová koleda v dřítečské úpravě

29) Den přeslavný jest k nám přišel (sólo Světlana Vacková)

30) Koleda – bratři Ebenové, kytara a zpěv J. Altman

Celkem 41 písní

 

1) Přípravné oddělení

Určeno pro děti  z mateřské školy od tří let věku.

Děti si osvojí základy správného dýchání a tvoření tónu. Pozornost je věnována správné 

artikulaci. Hravou formou se rozvíjí rytmické cítění, hudební představivost a hudební paměť.

Snažím se spojovat hudební projevy s pohybem, který je pro děti tohoto věku přirozený. 

Základem je rytmizace říkadla spojená s hrou na tělo.

Prostor je samozřejmě věnován i rozvoji dětské hudební tvořivosti.

 

Hlavní sbor     

V hlavním sboru je již repertoár náročnější. Osvojujeme si i základy dvojhlasého zpěvu 

(kánon, melodické ostinatum a jiné formy jednoduché polyfonie). Na vystoupeních ale zpíváme unisono. Důraz je kladen především na hlasovou kulturu a pěveckou techniku.

Dbáme na správný pěvecký postoj a frázování.

 Sborový zpěv nám pomáhá, aby z nás byli dobří kamarádi. Učíme se spolupracovat a naslouchat jeden druhému. Důležitější než cíl je pro nás cesta společného tvoření a láska ke zpěvu a hudbě jako takové.

Máme radost, když můžeme na veřejnosti prezentovat, čemu jsme se naučili.

 

 

Zlaté pásmo

 

 

Sbor 2014

 

 

 

 

 

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763