Školní družina

 

Ve školním roce 2016-2017 bude platba za jedno pololetí 450 Kč.  

Děti jsou ve školní družině do 15,00.

Poté se spojujeme s mateřskou školkou do 16,30.

 

Kritéria pro přijetí do školní družiny jsou ke stažení zde.

 

Vedoucí vychovatelka: Mgr. Jana Horáková. 

Kapacita žáků: 25

 

DSCN6529DSCN6544DSCN6547

 

DSCN6532DSCN6543 DSCN6530

 O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle stanovených pravidel.

 

Přednost mají:
- nejmladší žáci (1. a 2. ročník),
- žáci, jejichž rodiče jsou v zaměstnání
- žáci, o které pečuje jen jeden z rodičů nebo prarodiče
- dojíždějící žáci
Řád ŠD ke stažení zde.

 

 

Provoz školní družiny je od 7:00 do 7:35 a od 11:25 do 15:00. Poté se děti spojují s mateřskou školou do 16,30.

Úplata za ŠD se vybírá na půl roku ve výši 90 Kč za měsíc.

Školní družina je součástí školy a sídlí v budově školy. Děti zde mohou prožívat příjemné chvíle každodenního pobytu ve škole se svými kamarády. Vedle běžných činností v souladu se zásadami režimu dne je u dětí různými formami posilováno estetické cítění, odpovědnost za sebe a své chování k ostatním dětem i k vybavení a zařízení ŠD.

Činnost ve školní družině:

  • dbáme na individuální potřeby každého dítěte (odpočinek, hra,...), využíváme pobytu venku a na školním i obecním hřišti, během činností posilujeme u dětí sebevědomí, psychickou pohodu a radost

Kontakt:

+ 420 466 930 380