Školní stravování

Úřední hodiny paní Metelkové

po - pá6,30 – 7,30 a 12,30 – 13,30

Prosíme rodiče, aby nenarušovali výuku třetího ročníku v časech 7,30 – 11,30 hodin.

 

    Děkujeme za laskavé pochopení.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ první den nemoci dítěte

pouze v čase 11,00 – 11,15

 

V jiném čase vám nebude oběd vydán.

Prosíme, respektujte tento pokyn. Z důvodů hygienických a organizačních není možné Vám individuálně vyhovět.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· V naší škole se stravují děti mateřské školy, žáci základní školy a zaměstnanci.

 

· Naše školní jídelna nabízí domácí kuchyni – příprava jídel je především z čerstvých regionálních surovin, nepoužíváme práškové směsi, chemické přísady, dochucovadla….

 

· Zařazujeme hodně ovoce, čerstvé zeleniny, čaj podáváme pouze ovocný bez následného přislazení, pokud se objeví v jídelníčku džusy, jsou 100% přírodní bez konzervantů a ředíme je. Děti mají také možnost pít „kohoutkovou“ vodu, pokud o to ony nebo rodiče požádají.

 

· V jídelníčku se pravidelně objevuje celozrnné pečivo a chléb, cereálie, šunka s velkým obsahem masa, mléčné výrobky, luštěniny, zeleninová jídla.

 

· Dětem mateřské školy je zajištěno stravování 3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina – celodenní pitný režim, dětem základní školy je to oběd + pitný režim o velké přestávce.

 

· Vaše námitky a připomínky zasílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cena stravného

 

Platba obědů dětí ZŠ – 25,- Kč/1 oběd (všichni žáci 1.-5. ročníku)

 

Platba obědů dětí v MŠ

Přesnídávka + nápoj         8,00 Kč

Oběd                               21,00 Kč

Svačina + nápoj               7,00 Kč

Celkem                           36,00 Kč

Za půldenní stravování 29,00 Kč (přesnídávka, oběd)

 

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí ve všední den (to znamená odhlášení na pondělí, musí být provedeno již v pátek)  den předem do 13.30 hod.

Pokud nestihnete dítě odhlásit ze stravování, můžete si pouze v první den neplánované absence vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Zdravé děti nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

Odhlášení obědů

Telefonicky: 466 260 638                 
                     721 445 753 -   6.30 – 13.30 hod., SMS 24 hod.
Mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

1. Školní jídelna se řídí vyhláškou "O školním stravování č. 48/1993 Sb. doplněnou o vyhlášku č. 313/1997 Sb. ze dne 3.12.1997 a č. 137/2004 - Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

2. Ve školní jídelně se stravují děti z mateřské a základní školy. Mohou se zde stravovat i zaměstnanci školy (příspěvek z FKSP   5,-- Kč.)

3. Výše stravného činí v MŠ 36,00 Kč, z toho připadá na dopolední přesnídávku 8,00 Kč, na oběd 21,00 Kč a na odpolední svačinu 7,00 Kč, stravné pro děti ZŠ činí 25,-- Kč za oběd.
Obědy se hradí v hotovosti převážně poslední 2 pracovní dny předcházejícího měsíce v kanceláři školy.

4. Rodiče dětí mohou stravovací den omlouvat písemnou formou, ústně a nebo telefonicky, a to vždy nejpozději do 13.00 hodin předešlého dne.
Neomluvený den se plně započítává a rodičům není možné částku vrátit.

5. První den nepřítomnosti, pokud není včas omluven, je možné odebrat oběd do přenosné nádoby
pouze v čase 11.00 – 11.15 hod.

6. Do školní jídelny odcházejí žáci v doprovodu pedagoga (pověřeného pracovníka).

7. Obědy se vydávají od 11.15 do 12.45.

8. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

9. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn dozírajícího pedagoga. Zároveň odnesou na určené místo talíř od polévky. Upotřebený příbor ukládají do určené nádoby(neházejí jej tam).

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školní budovy.

10. Pověřený pracovník k vykonávání dozoru sleduje chování žáků při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu osušit.

11. Dojde-li k opaření strávníků, poskytne první pomoc, a provede zápis v knize úrazů. Jde-li o úraz vyžadující registraci, dohodne se s ředitelem školy o sepsání "Záznamu a školním úrazu".

12. Rodiče i cizí návštěvníci mají zákaz vstupu do školní jídelny.

Provoz jídelny

Výdej obědů:

  • MŠ v 11,15 hodin
  • ZŠ ve 12,05 hodin

Obědy se platí v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Metelkové poslední dva pracovní dny v měsíci. Na začátku školního roku do konce prvního školního týdne. Obědy je nutné platit zálohově, tj. měsíc předem. Pokud rodič neuhradí platbu včas, nebude žákovi/žákyni následující den oběd vydán. (Dítě nebude přijato do MŠ) Případný přeplatek je převeden do následujícího měsíce. Na konci školního
roku je provedeno vyúčtování - případný přeplatek je vyplacen rodičům.


Neodhlášený nevyzvednutý oběd propadá.

Kontakt:

+ 420 466 930 380